Trust no1

Trust no1

Fotografisk dokumentation af UFO observeret udenfor Lisbjerg.

 

Udstillet @ Art Weekend Aarhus, Fotografisk Skole, 2016

@ Photographic Plate Project, 2020